Om Kalmar

Kalmar är en stad rik på historia och under medeltiden var staden Sveriges gränsfäste mot Danmark. Under denna tid var Kalmar ett stort handelscentrum och en av landets största städer. Kalmarkrigen som ägde rum 1611-1613 tärde dock på staden och mycket av staden förstördes.

Även om mycket av staden förstördes finns det gott om minnesmärken och dess militära historia har levt kvar då Kalmar regelbundet haft en stor närvaro av det svenska försvaret.

Staden Kalmar idag är till största delen belägen på ön Kvarnholmen som än idag har kvar större delarna av sin ringmur.  Kalmar har under de senaste årtiondena växt som en studentstad och flera av Sveriges största företag finns idag representerade i staden.

Externa källor

Wikipedia
Kalmar kommun